Projektiranje i građenje      Kaštela-Split-Trogir     e-mail: projektiranje@k-projekt.net   adresa: K. Kambelovac,  ul. Puta Kruševika 26/1    tel: 021-220-336

UREĐENJE INTERIJERA

Uređenje eksterijera

– projektiranje dvorišta i izrada staza od kamena, armiranog betona…
– izrada zidića: potpornih ili dekorativnih, od različitih materijala
– sve zemljane radove: obrada, nivelacija, planiranje zemlje
– ugradnja automatskog navodnjavanja
– postavljanje tepih trave (busen trava)
– sjetva travnog sjemena
– sadnja svih vrsta sadnica: cvijeće, šiblje, četinarske i listopadne sadnice
– održavanje zelenih površina (obuhvaća: košenje, obrezivanje, prihranjivanje, zalijevanje…)

Uređenje eksterijera
Uređenje eksterijera

kako radimo

Uređenje eksterijera

Naši  prijedlozi se uvijek detaljno razrađuju prema Vašim naputcima da budemo sigurni da smo na pravom putu. S konstruktivnim povratnim informacijama, postižemo jasnoću crteža i same izvedbe.

Uređenje eksterijera
Uređenje eksterijera
Uređenje eksterijera
Uređenje eksterijera
Uređenje eksterijera
Uređenje eksterijera
Uređenje eksterijera
Uređenje eksterijera
Uređenje eksterijera Uređenje eksterijera Uređenje eksterijera Uređenje eksterijera Uređenje eksterijera Uređenje eksterijera Uređenje eksterijera Uređenje eksterijera

Kontaktirajte nas!

projektiranje@k-projekt.net

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This