Računovodstveno-Knjigovodstveni servis      Kaštela-Split-Trogir     e-mail: info@k-projekt.net   adresa: K. Kambelovac,  Put Kruševika 26/1    tel: 021-220-336

Obračun plaće za vrijeme samoizolacije ili bolesti Covid19

 

Zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom virusa COVID-19 i određenih promjena koje su stupile na snagu, te i dalje mnogih nedoumica koje imaju radnici i poslodavci, prenosimo tekst Obavijesti HZZO-a kao najrelevantniju i najsigurniju informaciju, s obzirom da je HZZO taj koji isplaćuje naknade.

” U skladu s člankom 39. točkom 3.  Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, broj 80/13., 137/13. i 98/19. – u daljnjem tekstu: ZOZO) pravo na naknadu plaće, kao jedno od prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja uz pravo na zdravstvenu zaštitu, pripada osiguraniku u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja odnosno drugih okolnosti utvrđenih ZOZO-om, između ostalog i ako je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini (uzrok privremene nesposobnosti D0 – Izolacija). Po tom uzroku privremene nesposobnosti utvrđuje se privremena nesposobnost osiguraniku zbog kontakta sa sumnjom, vjerojatnim ili potvrđenim slučajem bolesti COVID-19, a koji nema simptome bolesti ili kojem zaraza virusom nije potvrđena pozitivnim testom.

 

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti po uzroku D0 – Izolacija isplaćuje se osiguraniku na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) od prvog dana korištenja prava prema članku 41. stavku 1. ZOZO-a, temeljem Izvješća o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad (u daljnjem tekstu: Izvješće) i osobno podnesenog zahtjeva osiguranika koji osiguranik podnosi neposredno HZZO-u.

Prema članku 55. stavku 2. točki 7. ZOZO-a za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti po uzroku D0 – Izolacija, osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće, s time da sukladno stavku 3. istoga članka ZOZO-a mjesečni iznos naknade plaće ne može za puno radno vrijeme iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28%, odnosno ne može iznositi više od 4.257,28 kuna.

Osiguranik kojem je od strane nadležnog epidemiologa, izabranog doktora opće/obiteljske medicine ili druge ovlaštene osobe utvrđena mjera izolacije, u slučaju dogovora s poslodavcem da posao obavlja od kuće, za koje vrijeme plaće ne može ujedno ostvariti i pravo na naknadu na teret sredstava HZZO-a, o istom treba obavijestiti izabranog doktora koji mu u tom slučaju ne utvrđuje privremenu nesposobnost po uzroku D0 – Izolacija niti izdaje Izvješće.

 

  • Zahtjev za naknadu plaće osiguranici mogu uz propisanu dokumentaciju neposredno podnijeti HZZO-u elektroničkom poštom bez prilaganja Izvješća, a HZZO će podatke o privremenoj nesposobnosti po osnovi uzroka D0 – izolacija preuzeti putem CEZIH-a.

Ako osiguranik nije u mogućnosti priložiti Potvrdu o plaći izdanu od poslodavca HZZO će istu od poslodavca zatražiti službenim putem.

– Elektronički proslijeđen zahtjev osiguranika kojim traži naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad koja tereti sredstva HZZO-a mora sadržavati:

– ime i prezime,

– Potvrdu o plaći izdanu od poslodavca

– OIB ili MBO (matični broj osigurane osobe),

– presliku osobne iskaznice,

– kontakt broj telefona te

– broj tekućeg računa (IBAN) na koji će se izvršiti isplata naknade plaće

– za samostalne obveznike uplate doprinosa – dokaz o uredno podmirenim svim  dospjelim obvezama za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje od Porezne uprave.

 

Ako samostalni obveznik uplate doprinosa nije u mogućnosti pribaviti dokaz o uredno podmirenim svim dospjelim obvezama za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje od Porezne uprave HZZO će isti zatražiti službenim putem.

E-mail adrese na koj

e osiguranici mogu podnijeti zahtjev za naknadu plaće objavljene su na web stranici HZZO-a u rubrici „Kontakti za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja“

https://www.hzzo.hr/kontakti-za-ostvarivanje-prava-iz-obveznog-zdravstvenog-osiguranja/

ili se zahtjev može podnijeti na e-mail adresu

izolacija@hzzo.hr

 Molimo Vas da zahtjev podnesete samo na jednu od objavljenih adresa kako se isti ne bi duplirali.”

Izvor HZZO

 

 

 

Možda će Vas interesirati:

Kriptovalute i rudarenje sa knjigovodstvenog stajališta

Kriptovalute i rudarenje sa knjigovodstvenog stajališta

Kriptovalute, iako se smatraju rizičnim ulaganjem I HNB se ogradila od njih, su oporezive, te za njih postoji obaveza podnošenja joppd obrasca. Dobit kriptovalute je kapitalna dobit I oporezuje sa sa 10%, plus prirez po mjestu stanovanja umanjeno za vaše troškove...

read more
Zašto je za j.d.o.o. bolje da poveća svoj temeljni kapital

Zašto je za j.d.o.o. bolje da poveća svoj temeljni kapital

  Za razliku od d.o.o.-a jednostavno društvo mora iz svoje neto dobiti izdvojiti četvrtinu u zakonske rezerve. Ta obveza postoji sve dok njegov temeljni kapital ne dosegne visinu temeljnoga kapitala propisanoga kao minimalni temeljni kapital za d.o.o., odnosno...

read more
Izrečena nova kazna zbog kršenja GDPR-a

Izrečena nova kazna zbog kršenja GDPR-a

Nova kazna za kršenje GDPR-a Na stranicama Azop-a možete pročitati detalje o novoj izrečenoj kazni za kršenje odredbi GDPR-a. Agencija za zaštitu osobnih podataka je samostalno i neovisno državno tijelo koje nadzire provedbu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i...

read more
0 Comments
Translate »

Pin It on Pinterest