Računovodstveno-Knjigovodstveni servis      Kaštela-Split-Trogir     e-mail: info@k-projekt.net   adresa: K. Kambelovac,  Put Kruševika 26/1    tel: 021-220-336

Obračun plaće za vrijeme samoizolacije ili bolesti Covid19

 

Zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom virusa COVID-19 i određenih promjena koje su stupile na snagu, te i dalje mnogih nedoumica koje imaju radnici i poslodavci, prenosimo tekst Obavijesti HZZO-a kao najrelevantniju i najsigurniju informaciju, s obzirom da je HZZO taj koji isplaćuje naknade.

” U skladu s člankom 39. točkom 3.  Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, broj 80/13., 137/13. i 98/19. – u daljnjem tekstu: ZOZO) pravo na naknadu plaće, kao jedno od prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja uz pravo na zdravstvenu zaštitu, pripada osiguraniku u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja odnosno drugih okolnosti utvrđenih ZOZO-om, između ostalog i ako je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini (uzrok privremene nesposobnosti D0 – Izolacija). Po tom uzroku privremene nesposobnosti utvrđuje se privremena nesposobnost osiguraniku zbog kontakta sa sumnjom, vjerojatnim ili potvrđenim slučajem bolesti COVID-19, a koji nema simptome bolesti ili kojem zaraza virusom nije potvrđena pozitivnim testom.

 

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti po uzroku D0 – Izolacija isplaćuje se osiguraniku na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) od prvog dana korištenja prava prema članku 41. stavku 1. ZOZO-a, temeljem Izvješća o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad (u daljnjem tekstu: Izvješće) i osobno podnesenog zahtjeva osiguranika koji osiguranik podnosi neposredno HZZO-u.

Prema članku 55. stavku 2. točki 7. ZOZO-a za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti po uzroku D0 – Izolacija, osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće, s time da sukladno stavku 3. istoga članka ZOZO-a mjesečni iznos naknade plaće ne može za puno radno vrijeme iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28%, odnosno ne može iznositi više od 4.257,28 kuna.

Osiguranik kojem je od strane nadležnog epidemiologa, izabranog doktora opće/obiteljske medicine ili druge ovlaštene osobe utvrđena mjera izolacije, u slučaju dogovora s poslodavcem da posao obavlja od kuće, za koje vrijeme plaće ne može ujedno ostvariti i pravo na naknadu na teret sredstava HZZO-a, o istom treba obavijestiti izabranog doktora koji mu u tom slučaju ne utvrđuje privremenu nesposobnost po uzroku D0 – Izolacija niti izdaje Izvješće.

 

  • Zahtjev za naknadu plaće osiguranici mogu uz propisanu dokumentaciju neposredno podnijeti HZZO-u elektroničkom poštom bez prilaganja Izvješća, a HZZO će podatke o privremenoj nesposobnosti po osnovi uzroka D0 – izolacija preuzeti putem CEZIH-a.

Ako osiguranik nije u mogućnosti priložiti Potvrdu o plaći izdanu od poslodavca HZZO će istu od poslodavca zatražiti službenim putem.

– Elektronički proslijeđen zahtjev osiguranika kojim traži naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad koja tereti sredstva HZZO-a mora sadržavati:

– ime i prezime,

– Potvrdu o plaći izdanu od poslodavca

– OIB ili MBO (matični broj osigurane osobe),

– presliku osobne iskaznice,

– kontakt broj telefona te

– broj tekućeg računa (IBAN) na koji će se izvršiti isplata naknade plaće

– za samostalne obveznike uplate doprinosa – dokaz o uredno podmirenim svim  dospjelim obvezama za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje od Porezne uprave.

 

Ako samostalni obveznik uplate doprinosa nije u mogućnosti pribaviti dokaz o uredno podmirenim svim dospjelim obvezama za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje od Porezne uprave HZZO će isti zatražiti službenim putem.

E-mail adrese na koj

e osiguranici mogu podnijeti zahtjev za naknadu plaće objavljene su na web stranici HZZO-a u rubrici „Kontakti za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja“

https://www.hzzo.hr/kontakti-za-ostvarivanje-prava-iz-obveznog-zdravstvenog-osiguranja/

ili se zahtjev može podnijeti na e-mail adresu

izolacija@hzzo.hr

 Molimo Vas da zahtjev podnesete samo na jednu od objavljenih adresa kako se isti ne bi duplirali.”

Izvor HZZO

 

 

 

Možda će Vas interesirati:

Koga odabrati: knjigovođu ili računovođu?

Koga odabrati: knjigovođu ili računovođu?

Knjigovođa ili računovođa? Odlučili ste se na otvaranje vlastitog poslovanja? Nakon što ste završili sa svom silom papira, pripremama i odlukama,  ostaje Vam još jedna, možda najvažnija:  knjigovođa.Svi imaju knjigovođe, naravno da i Vama treba knjigovođa, ali, da li...

read more
Potpore za očuvanje radnih mjesta vlasnicima i osnivačima

Potpore za očuvanje radnih mjesta vlasnicima i osnivačima

Potpore za očuvanje radnih mjesta: Promjene prema vlasnicima i osnivačima U mjerama za ožujak, HZZ je napokon odobrio mjere za osnivače i vlasnike  tako da sada i oni mogu, kao i radnici primati 4000kn naknadu od države . Koje su izmjene u odnosu na siječanj-veljaču:...

read more
0 Comments
Translate »

Pin It on Pinterest