Kako će državne potpore utjecati na godišnju prijavu?

 

Brojni su poduzetnici uspijevali očuvati svoje poslovanje (koliko-toliko) samo zahvaljujući pomoći države za isplatu neto plaća i oslobođenjima za doprinose na plaće sufinancirane iz državne pomoći.

Kako će te potpore i porezna oslobođenja utjecati na podatke u godišnjim prijavama poreza na dobit i poreza na dohodak za 2020. godinu?

 

Poduzetnici  kojima je kroz proljeće  promet pao za 50 posto i više ostvarili su djelomično ili potpuno oslobođenje od obveze plaćanja predujmova poreza na dobit, predujmova poreza na dohodak od samostalne djelatnosti te poreza na dohodak iz plaće i iz isplaćenoga drugog dohotka.

Temeljno je pravilo da se primljena državna i svaka druga potpora, bilo u novcu bilo u obliku oslobađanja propisane novčane obveze, smatra prihodom odnosno primitkom poduzetnika koji ju je ostvario.

 To se pravilo ovaj put neće primjenjivati za novčane potpore i fiskalna oslobođenja uvedena s ciljem ublažavanja posljedica epidemije koronavirusa.

Poduzetnici koji su obveznici poreza na dobit zbog računovodstvenih propisa dužni su primljene novčane potpore i iznose fiskalnih obveza kojih su oslobođeni evidentirati u prihode, ali istodobno kao rashode iskazuju plaće koje su radnicima isplatili iz državne pomoći i doprinose koje se odnose na sufinancirane plaće, iako ih ne plaćaju.

Na isti način se evidentiraju ostala fiskalna oslobođenja za obveze dospjele u razdoblju do 20. lipnja 2020.

Pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit za 2020. godinu, kao razlike između ostvarenih prihoda i učinjenih rashoda, poduzetnik će prihode od ovih potpora isključiti iz porezne osnovice i iskazati ih u posebnoj rubrici PD obrasca na kojemu prijavljuje godišnju obvezu poreza na dobit.

Tako će obveznik poreza na dobit prema osnovi primljene potpore za sebe ostvariti dvostruko povoljan porezni učinak: država mu priznaje u rashode ono što nije platio i još mu omogućava za te svote umanjiti godišnju osnovicu poreza na dobit. Osim toga, primici ostvarene potpore neće se uključivati u prag za obvezan prelazak s oporezivanja porezom na dohodak na oporezivanje porezom na dobit

Na isti (sličan način) će se iskazivati potpore kod obveznika na dohodak.

Eto, ipak nešto dobro i u ovoj 2020

(detaljnije OVDJE)

i u Narodnim Novinama –ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOBIT

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Za sve dodatne infomacije obratite se svom računovođi.

 

 

Možda će Vas interesirati:

Ovrhe

Ovrhe

18.10.2020 je prestao moratorij na ovrhe. Kako predati on line zahtjev ili provjeriti stanje svojih ovrha, podsjećamo u članku: Što je potrebno da bi se predao zahtjev za naplatu potraživanja možete saznati ovdje: ...

read more
Što je gdpr?

Što je gdpr?

Gdpr ili opća uredba o zaštiti podataka donešena je da bi se ograničila nepotrebna upotreba ili prekomjerna upotreba osobnih podataka u svrhe koje nisu zakonski opravdane. Kao takva, da bi pokrila sve opcije, odredba je veoma opsežna i zadaje glavobolje svakome tko se...

read more
Naknada za fiksne troškove poslovanja

Naknada za fiksne troškove poslovanja

Poduzetnicima kojima je odlukom stožera zabranjen rad tijekom 12-tog mjeseca mogu podnijeti zahtjev za povrat fiksnih troškova poslovanja. Nadoknada troškova određena je samo za prosinac 2020, Zahtjev se predaje isključivo elektronski putem sustava E-porezna. Kako...

read more
1 Comment
  1. sikis izle

    I really like and appreciate your blog. Really Great. Konstance Gregorio Harhay

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This