Računovodstveno-Knjigovodstveni servis      Kaštela-Split-Trogir     e-mail: info@k-projekt.net   adresa: K. Kambelovac,  Put Kruševika 26/1    tel: 021-220-336

Kako će državne potpore utjecati na godišnju prijavu?

 

Brojni su poduzetnici uspijevali očuvati svoje poslovanje (koliko-toliko) samo zahvaljujući pomoći države za isplatu neto plaća i oslobođenjima za doprinose na plaće sufinancirane iz državne pomoći.

Kako će te potpore i porezna oslobođenja utjecati na podatke u godišnjim prijavama poreza na dobit i poreza na dohodak za 2020. godinu?

 

Poduzetnici  kojima je kroz proljeće  promet pao za 50 posto i više ostvarili su djelomično ili potpuno oslobođenje od obveze plaćanja predujmova poreza na dobit, predujmova poreza na dohodak od samostalne djelatnosti te poreza na dohodak iz plaće i iz isplaćenoga drugog dohotka.

Temeljno je pravilo da se primljena državna i svaka druga potpora, bilo u novcu bilo u obliku oslobađanja propisane novčane obveze, smatra prihodom odnosno primitkom poduzetnika koji ju je ostvario.

 To se pravilo ovaj put neće primjenjivati za novčane potpore i fiskalna oslobođenja uvedena s ciljem ublažavanja posljedica epidemije koronavirusa.

Poduzetnici koji su obveznici poreza na dobit zbog računovodstvenih propisa dužni su primljene novčane potpore i iznose fiskalnih obveza kojih su oslobođeni evidentirati u prihode, ali istodobno kao rashode iskazuju plaće koje su radnicima isplatili iz državne pomoći i doprinose koje se odnose na sufinancirane plaće, iako ih ne plaćaju.

Na isti način se evidentiraju ostala fiskalna oslobođenja za obveze dospjele u razdoblju do 20. lipnja 2020.

Pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit za 2020. godinu, kao razlike između ostvarenih prihoda i učinjenih rashoda, poduzetnik će prihode od ovih potpora isključiti iz porezne osnovice i iskazati ih u posebnoj rubrici PD obrasca na kojemu prijavljuje godišnju obvezu poreza na dobit.

Tako će obveznik poreza na dobit prema osnovi primljene potpore za sebe ostvariti dvostruko povoljan porezni učinak: država mu priznaje u rashode ono što nije platio i još mu omogućava za te svote umanjiti godišnju osnovicu poreza na dobit. Osim toga, primici ostvarene potpore neće se uključivati u prag za obvezan prelazak s oporezivanja porezom na dohodak na oporezivanje porezom na dobit

Na isti (sličan način) će se iskazivati potpore kod obveznika na dohodak.

Eto, ipak nešto dobro i u ovoj 2020

(detaljnije OVDJE)

i u Narodnim Novinama –ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOBIT

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Za sve dodatne infomacije obratite se svom računovođi.

 

 

Možda će Vas interesirati:

Koga odabrati: knjigovođu ili računovođu?

Koga odabrati: knjigovođu ili računovođu?

Knjigovođa ili računovođa? Odlučili ste se na otvaranje vlastitog poslovanja? Nakon što ste završili sa svom silom papira, pripremama i odlukama,  ostaje Vam još jedna, možda najvažnija:  knjigovođa.Svi imaju knjigovođe, naravno da i Vama treba knjigovođa, ali, da li...

read more
Potpore za očuvanje radnih mjesta vlasnicima i osnivačima

Potpore za očuvanje radnih mjesta vlasnicima i osnivačima

Potpore za očuvanje radnih mjesta: Promjene prema vlasnicima i osnivačima U mjerama za ožujak, HZZ je napokon odobrio mjere za osnivače i vlasnike  tako da sada i oni mogu, kao i radnici primati 4000kn naknadu od države . Koje su izmjene u odnosu na siječanj-veljaču:...

read more
1 Comment
  1. sikis izle

    I really like and appreciate your blog. Really Great. Konstance Gregorio Harhay

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This