Računovodstveno-Knjigovodstveni servis      Kaštela-Split-Trogir     e-mail: info@k-projekt.net   adresa: K. Kambelovac,  Put Kruševika 26/1    tel: 021-220-336

Kako će državne potpore utjecati na godišnju prijavu?

 

Brojni su poduzetnici uspijevali očuvati svoje poslovanje (koliko-toliko) samo zahvaljujući pomoći države za isplatu neto plaća i oslobođenjima za doprinose na plaće sufinancirane iz državne pomoći.

Kako će te potpore i porezna oslobođenja utjecati na podatke u godišnjim prijavama poreza na dobit i poreza na dohodak za 2020. godinu?

 

Poduzetnici  kojima je kroz proljeće  promet pao za 50 posto i više ostvarili su djelomično ili potpuno oslobođenje od obveze plaćanja predujmova poreza na dobit, predujmova poreza na dohodak od samostalne djelatnosti te poreza na dohodak iz plaće i iz isplaćenoga drugog dohotka.

Temeljno je pravilo da se primljena državna i svaka druga potpora, bilo u novcu bilo u obliku oslobađanja propisane novčane obveze, smatra prihodom odnosno primitkom poduzetnika koji ju je ostvario.

 To se pravilo ovaj put neće primjenjivati za novčane potpore i fiskalna oslobođenja uvedena s ciljem ublažavanja posljedica epidemije koronavirusa.

Poduzetnici koji su obveznici poreza na dobit zbog računovodstvenih propisa dužni su primljene novčane potpore i iznose fiskalnih obveza kojih su oslobođeni evidentirati u prihode, ali istodobno kao rashode iskazuju plaće koje su radnicima isplatili iz državne pomoći i doprinose koje se odnose na sufinancirane plaće, iako ih ne plaćaju.

Na isti način se evidentiraju ostala fiskalna oslobođenja za obveze dospjele u razdoblju do 20. lipnja 2020.

Pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit za 2020. godinu, kao razlike između ostvarenih prihoda i učinjenih rashoda, poduzetnik će prihode od ovih potpora isključiti iz porezne osnovice i iskazati ih u posebnoj rubrici PD obrasca na kojemu prijavljuje godišnju obvezu poreza na dobit.

Tako će obveznik poreza na dobit prema osnovi primljene potpore za sebe ostvariti dvostruko povoljan porezni učinak: država mu priznaje u rashode ono što nije platio i još mu omogućava za te svote umanjiti godišnju osnovicu poreza na dobit. Osim toga, primici ostvarene potpore neće se uključivati u prag za obvezan prelazak s oporezivanja porezom na dohodak na oporezivanje porezom na dobit

Na isti (sličan način) će se iskazivati potpore kod obveznika na dohodak.

Eto, ipak nešto dobro i u ovoj 2020

(detaljnije OVDJE)

i u Narodnim Novinama –ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOBIT

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Za sve dodatne infomacije obratite se svom računovođi.

 

 

Možda će Vas interesirati:

Kriptovalute i rudarenje sa knjigovodstvenog stajališta

Kriptovalute i rudarenje sa knjigovodstvenog stajališta

Kriptovalute, iako se smatraju rizičnim ulaganjem I HNB se ogradila od njih, su oporezive, te za njih postoji obaveza podnošenja joppd obrasca. Dobit kriptovalute je kapitalna dobit I oporezuje sa sa 10%, plus prirez po mjestu stanovanja umanjeno za vaše troškove...

read more
Zašto je za j.d.o.o. bolje da poveća svoj temeljni kapital

Zašto je za j.d.o.o. bolje da poveća svoj temeljni kapital

  Za razliku od d.o.o.-a jednostavno društvo mora iz svoje neto dobiti izdvojiti četvrtinu u zakonske rezerve. Ta obveza postoji sve dok njegov temeljni kapital ne dosegne visinu temeljnoga kapitala propisanoga kao minimalni temeljni kapital za d.o.o., odnosno...

read more
Izrečena nova kazna zbog kršenja GDPR-a

Izrečena nova kazna zbog kršenja GDPR-a

Nova kazna za kršenje GDPR-a Na stranicama Azop-a možete pročitati detalje o novoj izrečenoj kazni za kršenje odredbi GDPR-a. Agencija za zaštitu osobnih podataka je samostalno i neovisno državno tijelo koje nadzire provedbu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i...

read more
1 Comment
  1. sikis izle

    I really like and appreciate your blog. Really Great. Konstance Gregorio Harhay

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This