Računovodstveno-Knjigovodstveni servis      Kaštela-Split-Trogir     e-mail: info@k-projekt.net   adresa: K. Kambelovac,  Put Kruševika 26/1    tel: 021-220-336

Jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću (jdoo)

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima u pravni sustav Republike Hrvatske uveo je novi oblik društva, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.). Zakon je stupio na snagu 18.listopada 2012.godine (NN br.112/12).

Temeljna obilježja jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću su:

  • Pojednostavljeni način osnivanja,
  • Najniži iznos temeljnog kapitala je 10,00 kuna,
  • Temeljni kapital mora biti uplaćen u novcu,
  • Najniži nominalni iznos poslovnog udjela je 1,00 kuna,
  • Društvo može imati najviše 3 člana,
  • Društvo može imati najviše jednog člana uprave,
  • J.d.o.o. mora imati zakonske rezerve u koje mora unijeti četvrtinu iznosa dobiti društva iskazane u godišnjim financijskim izvješćima umanjene za iznos gubitka iz prethodne godine,
  • U slučaju nesposobnosti plaćanja mora se odmah sazvati skupština društva.

Možda će Vas interesirati:

Kriptovalute i rudarenje sa knjigovodstvenog stajališta

Kriptovalute i rudarenje sa knjigovodstvenog stajališta

Kriptovalute, iako se smatraju rizičnim ulaganjem I HNB se ogradila od njih, su oporezive, te za njih postoji obaveza podnošenja joppd obrasca. Dobit kriptovalute je kapitalna dobit I oporezuje sa sa 10%, plus prirez po mjestu stanovanja umanjeno za vaše troškove...

read more
Zašto je za j.d.o.o. bolje da poveća svoj temeljni kapital

Zašto je za j.d.o.o. bolje da poveća svoj temeljni kapital

  Za razliku od d.o.o.-a jednostavno društvo mora iz svoje neto dobiti izdvojiti četvrtinu u zakonske rezerve. Ta obveza postoji sve dok njegov temeljni kapital ne dosegne visinu temeljnoga kapitala propisanoga kao minimalni temeljni kapital za d.o.o., odnosno...

read more
Izrečena nova kazna zbog kršenja GDPR-a

Izrečena nova kazna zbog kršenja GDPR-a

Nova kazna za kršenje GDPR-a Na stranicama Azop-a možete pročitati detalje o novoj izrečenoj kazni za kršenje odredbi GDPR-a. Agencija za zaštitu osobnih podataka je samostalno i neovisno državno tijelo koje nadzire provedbu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i...

read more
0 Comments
Translate »

Pin It on Pinterest

Share This