Računovodstveno-Knjigovodstveni servis      Kaštela-Split-Trogir     e-mail: info@k-projekt.net   adresa: K. Kambelovac,  Put Kruševika 26/1    tel: 021-220-336

Izmjene poreznih zakona 2021

 

Od 1.1.2021 na snagu su stupile izmjene zakona o porezima. Ovdje ukratko donosimo najbitniji pregled promjena.

 

Promjene u porezu na dohodak

 

Br. Vrsta dohotka Stara stopa Nova stopa
1. Dohodak od nesamostalnog rada (plaća) 24 % do 30.000,00 kn (mjesečno) 20 % do 30.000,00 kn (mjesečno)
36 % iznad 30.000,00 kn (mjesečno) 30 % iznad 30.000,00 kn (mjesečno)
2. Drugi dohodak 24 % 20 %
3. Dohodak od najma (zakupa) 12 % 10 %
4. Dohodak od imovinskih prava 24 % 20 %
5. Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava 24 % 20 %
6. Dohodak od kapitala po osnovi kamata 12 % 10 %
7. Dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja imovine i korištenja usluga 36 % 30 %
8. Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka 12 % 10 %
9. Dohodak od kapitala po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica 24 % 20 %
10. Dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobitku 12 % 10 %
11. Drugog dohotka po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena 54 % 60 %
12. Godišnji porez na dohodak 24 % do 360.000,00 kn 20 % do 360.000,00 kn
36 % iznad 360.000,00 kn

30 % iznad 360.000,00 kn

 

Ove stope primjenjuju se od 1. siječnja 2021. godine, što znači za sve isplate od tog datuma nadalje. Prema tome, nove stope treba primijeniti već pri obračunu plaće za prosinac 2020. koja se isplaćuje u siječnju 2021. godine.

Ukida se oporezivanje stopom od 24 % poreznih obveznika koji su ostvarili dodatne primitke po osnovi drugog dohotka do 12.500,00 kn, čime se ujednačava godišnji obračun poreza na dohodak za sve porezne obveznike.

Propisano je uvećanje obračunanog poreza na dohodak s 50 % na 100 % (porezna stopa uvećava se s 54 % na 60 %) po osnovi utvrđivanja poreza na dohodak od drugog dohotka po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena.

 

Promjene u porezu na dobit

Porezni obveznici koji u poreznom razdoblju koje počinje teći od 1. siječnja 2021. godine ostvaruju prihode do 7,5 mil kn plaćati će porez na dobit po stopi od 10 %. Smanjenje se odnosi i na sve neprofitne organizacije koje za gospodarsku djelatnost plaćaju porez na dobitak paušalno. Poduzetnici koji u 2020. godini ostvare ukupni prihod do 7,5 milijuna kuna, mogu već kod izračuna predujma poreza na dobitak za 2021. godinu (u Obrascu PD za 2020.) primijeniti stopu od 10 %.

Smanjuje se stopa poreza po odbitku pri isplati dividenda i udjela u dobitku inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe, s 12 % na 10 %. Nova niža stopa primjenjuju se pri isplatama od 1. siječnja 2021. godine.

Smanjuje se stopa poreza po odbitku na naknade za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša) kada naknadu isplaćuje tuzemni ili inozemni isplatitelj prema ugovoru s inozemnom osobom koja nije fizička osoba, s 15 % na 10 %. Nova niža stopa primjenjuju se pri isplatama od 1. siječnja 2021. godine.

Promjene o porezu na dodanu vrijednost

Povećan je prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama s 7,5 mil kn na 15 mil kn. Svi porezni obveznici koji u 2020. godini nisu ostvarili isporuke veće od 15 mil kn, mogu, ako to žele, od 1. siječnja 2021. godine obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke dobara i usluga.

Izvor:

Narodne novine br. 138/20

RRif

 

Možda će Vas interesirati:

Kriptovalute i rudarenje sa knjigovodstvenog stajališta

Kriptovalute i rudarenje sa knjigovodstvenog stajališta

Kriptovalute, iako se smatraju rizičnim ulaganjem I HNB se ogradila od njih, su oporezive, te za njih postoji obaveza podnošenja joppd obrasca. Dobit kriptovalute je kapitalna dobit I oporezuje sa sa 10%, plus prirez po mjestu stanovanja umanjeno za vaše troškove...

read more
Zašto je za j.d.o.o. bolje da poveća svoj temeljni kapital

Zašto je za j.d.o.o. bolje da poveća svoj temeljni kapital

  Za razliku od d.o.o.-a jednostavno društvo mora iz svoje neto dobiti izdvojiti četvrtinu u zakonske rezerve. Ta obveza postoji sve dok njegov temeljni kapital ne dosegne visinu temeljnoga kapitala propisanoga kao minimalni temeljni kapital za d.o.o., odnosno...

read more
Izrečena nova kazna zbog kršenja GDPR-a

Izrečena nova kazna zbog kršenja GDPR-a

Nova kazna za kršenje GDPR-a Na stranicama Azop-a možete pročitati detalje o novoj izrečenoj kazni za kršenje odredbi GDPR-a. Agencija za zaštitu osobnih podataka je samostalno i neovisno državno tijelo koje nadzire provedbu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i...

read more
0 Comments
Translate »

Pin It on Pinterest

Share This